Àrees de treball

Llicenciada en Filologia Anglesa (UB), màster en Gestió Cultural (UOC) i postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (UB).

Treballa a l’ICIP des de 2010, on s’ocupa de la gestió d’activitats i de donar suport a les àrees de treball i a la biblioteca.