L’ICIP ha publicat les resolucions provisionals de les dues convocatòries de subvencions d’aquest any 2024: per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau i per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau R-ICIP.

A partir d’ara, s’obre un període per a presentar la documentació d’acceptació de les subvencions o, si és el cas, presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional. La resolució definitiva és previst que es publiqui a principis de setembre.

Pel què fa al finançament de les subvencions, en els trenta dies posteriors a la publicació de les resolucions definitives, l’ICIP efectuarà el pagament del 70% en concepte de bestreta. El 30% restant s’abonarà un cop s’hagi efectuat la correcta justificació de la subvenció, abans del 31 de desembre de 2024.

L’ICIP convoca anualment aquestes dues línies subvencions amb l’objectiu de fomentar la recerca en l’àmbit de la cultura de pau, i permetre la transmissió de coneixement.

Podeu consultar els projectes subvencionats en anteriors edicions a la secció del web dedicada a les Subvencions.

Compartir