Àrea economicofinancera

Des d’abril de 2019, és la cap de l’Àrea economicofinancera, Contractació i Recursos Humans de l’ICIP. És Diplomada en Ciències Empresarials i Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Ha exercit com a cap d’administració a empreses privades durant 15 anys. Ha treballat 12 anys a l’administració pública com a coordinadora de programes d’emprenedoria, gestora de projectes i analista econòmica. Ha estat professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona durant 10 anys i ha realitzat col·laboracions esporàdiques en màsters i programes formatiu.