Els pacifistes durant la Primera Guerra Mundial

SETEMBRE 2015 - Núm. 24

Crèdits

President de l’ICIP: Rafael Grasa  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinador del número: Xavier Alcalde

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Pablo Aguiar, Xavier Alcalde, Joan Botam, David Boulton, Adrià Camino, Miquel Carrillo, Anna Cervera, Sonia Herrera, Rafael Grasa, Marta López, Dolors Marín, Jordi de Miguel, Eugènia Riera i Bernhard Tuider

Fotografia portada: Ruth Hartnup

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.