El procés des de la noviolència

Notícies d’actualitat, activitats i publicacions

Lliurament del Premi ICIP a Arcadi Oliveres

El dimarts 17 d’abril tindrà lloc al Parlament de Catalunya l’acte de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2017 a l’activista Arcadi Oliveres, guardonat  “per la seva incansable dedicació i compromís amb la promoció de la pau, la justícia social, els drets humans i el desarmament, des d’una perspectiva universal”.

Vinculat des de jove al moviment escolta, al moviment cristià Pax Christi i a l’institut Victor Seix de Polemologia, va rebre les primeres influències del pensament pacifista per part de Frederic Roda i Joan Botam. En l’època de la dictadura franquista, el seu compromís amb la democràcia el va portar a integrar-se a l’Assemblea de Catalunya i, més tard, el 1982 es va unir a Justícia i Pau, entitat que acabà presidint i des de la qual va impulsar la primera campanya del 0,7% d’ajut al desenvolupament dels països del Tercer Món.

Oliveres ha participat en les campanyes del moviment anti OTAN, contra el comerç d’armes, per l’objecció de consciència al servei militar obligatori i l’objecció fiscal, contra el deute extern dels països empobrits i contra les guerres. Ha esdevingut un personatge influent i un referent per a la formació dels joves gràcies a la seva gran qualitat d’orador i de comunicador, que ha demostrat en innombrables xerrades i conferències divulgatives arreu del territori.

L’ICIP viatja a Mèxic en el marc del nou programa “Violències fora dels contextos bèl·lics”

L’ICIP ha posat en marxa el nou programa de treball “Violències fora dels contextos bèl·lics”, centrat en aquelles violències –físiques, estructurals o culturals– que tenen lloc en contextos on no es considera que hi hagi conflicte armat en el sentit més clàssic de l’expressió. Com a part d’aquest programa, un equip de l’ICIP encapçalat per la directora, Tica Font, ha viatjat recentment a Mèxic, un dels països on actualment aquestes violències tenen unes dimensions més preocupants, per tal d’establir contacte amb centres, institucions, acadèmics i altres professionals experts en pau, seguretat, violències i drets humans.  

Durant l’estada, l’ICIP ha mantingut reunions amb organitzacions com Serapaz, Fundar, Insyde, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, i UNODC. L’equip de l’ICIP també ha participat al Seminario Violencia y Paz del Colegio de México “La paz en México sí es posible”.

Últimes publicacions

Los niños y la conflictividad global, de Kim Huynh, Bina D’Costa i Katrina Lee-Koo. Publicat en castellà per l’ICIP i Edicions Bellaterra dins la col·leció “Paz y seguridad”.

La violencia sexual en Colombia, mujeres víctimas y constructoras de paz. Informe elaborat per l’investigador Néstor Calbet en el marc d’un projecte de recerca de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) amb el finançament de l’ICIP.

© Generalitat de Catalunya