El procés des de la noviolència

FEBRER 2018 - Núm. 33

Crèdits

President de l’ICIP: Xavier Masllorens  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinadora del número: Pablo Aguiar / Sandra Martínez

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Pablo Aguiar, Jordi Armadans, Pere Brunet, David Cortright, Roser Fortuny, Simona Levi, Marina Llansana, Sandra Martínez, Jordi Mir, Eugènia Riera, Sandra Saura, Pedro Maria Uruñuela.

Fotografia portada: Alberto Estévez (EFE)

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.