La UE: un actor de pau real?

MAIG 2015 - Núm. 23

Crèdits

President de l’ICIP: Rafael Grasa  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinadors del número: Pablo Aguiar & Xavier Alcalde

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Pablo Aguiar, Xavier Alcalde, Adrià Camino, Dorly Castañeda, Rafael Grasa, Borja Guijarro Usobiaga, Sally Khalifa Isaac, Marta López, Clara Portela, Maria Prandi, Eugènia Riera, Bernhard Rinke, Fernand de Varennes, Johnny Vianney Bissakonou i Elina Viilup.

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.