L’esport com a constructor de pau

MAIG 2016 - Núm. 27

Crèdits

President en funcions de l’ICIP: Antoni Pigrau  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinador del número: Pablo Aguiar i Maria Fanlo

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Pablo Aguiar, Mark Clark, Maria Fanlo, Roser Fortuny, Rafael Grasa, Wilfried Lemke, Marta López, Sandra Martínez, María Oianguren, Toni Padilla, Dora Pallis, Enric Prat, Dean M. Ravizza, Eugènia Riera, Tom Woodhouse.

Fotografia portada: UN Photo/Shareef Sarhan

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.