Refugees Welcome

NOVEMBRE 2016 - Núm. 29

Crèdits

President de l’ICIP: Xavier Masllorens  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinadora del número: Sabina Puig

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Xavier Alcalde, Pablo Aguiar, Cécile Barbeito, Carme Colomina, Essam Daod, Jordi Font, Jara Henar, Jordi de León, Marta López, Cristina Mas, Sabina Puig, Eugènia Riera, Lidia Ucher, Ravalució – Servei Civil Internacional de Catalunya.

Fotografia portada: Fotomovimiento.org / Manu Gómez. Cadena humana Lesbos

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.