Empreses i Drets humans

FEBRER 2017 - Núm. 30

Crèdits

President de l’ICIP: Xavier Masllorens  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinadora del número: Pablo Aguiar

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Michela Albarello, Pablo Aguiar, Shawna Bader-Blau, Javier Cisa, Carlos Díaz, Roser Fortuny, Richard Karmel, Pedro Rafael Maldonado, Virginia Mazuela, Claire Methven O’Brien, Marta López, Víctor Lloret, Nomonde Nyembe, Jordi Palou-Loverdos, Khuraisha Patel, Maria Prandi, Antoni Pigrau, Sabina Puig, Jack Recasens i Eugènia Riera.

Fotografia portada: ILO in Asia and the Pacific

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.