Drogues i violències a l’Amèrica Llatina

NOVEMBRE 2018 - Núm. 35

Crèdits

President de l’ICIP: Xavier Masllorens  Director de l’ICIP: Kristian Herbolzheimer

Coordinadora del número: Sabina Puig

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Pablo Aguiar, Anna Ayuso, Angélica Durán-Martínez, Olga Guzmán Vergara, Angela J. Lederach, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Guifré Miquel, Sandra Martínez, Sabina Puig, Eugènia Riera, Roberto Valencia, Alba Valle i Orlando Zaccone.

Fotografia portada: Marcos Guevara Rivera

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.