El País Basc: cinc anys sense violència armada

SETEMBRE 2016 - Núm. 28

Crèdits

President de l’ICIP: Xavier Masllorens  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinadora del número: Elena Grau

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Carme Barbany, Antoni Batista, Aitziber Blanco, Paula Cerveró, Roser Fortuny, Elena Grau, Pedro Ibarra, Marta López, Sandra Martínez, Irantzu Mendia, Eugènia Riera, Paul Ríos, Rafa Sainz de Rozas i Xavier Sulé.

Fotografia portada: Esteban Murillo

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.