Reorientant la seguretat des del feminisme

GENER 2021 - Núm. 39

Crèdits

President de l’ICIP: Xavier Masllorens  Director de l’ICIP: Kristian Herbolzheimer

Coordinadores del número: Sandra Martínez

Coordinadora de la revista: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Pinar Bilgin, Judith Butler, Carme Colomina, Marissa Conway, Roser Fortuny, Swati Parashar, Shamim Meer, Guifré Miquel, Nora Miralles, Ana Velasco

Fotografia portada: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.