Reorientant la seguretat des del feminisme

Materials i recursos d’interès recomanats per l’ICIP

Llibre
The Ethics of Care: A Feminist Approach to Human Security, de Fiona Robinson

El llibre de Robinson és una de les contribucions més importants a la literatura sobre seguretat humana, d’una banda, i a l’ètica feminista de la cura, de l’altra.

Adopta un enfocament únic, utilitzant una lent feminista per defensar la necessitat d’incloure el gènere i la cura com a eixos vertebradors en l’abordatge de la seguretat. La seva anàlisi, tant en termes ètics com pràctics, proporciona un punt de partida per comprendre i abordar les condicions materials, emocionals i psicològiques que creen inseguretat a les persones. També explora les implicacions pràctiques de les relacions de cura en diversos contextos: el treball de les dones en l’economia global, la intervenció humanitària i la construcció de pau, l’assistència sanitària o l’atenció als infants.

Aquest estudi crític, teòricament innovador i rellevant per a l’elaboració de polítiques públiques, demostra la necessitat de capgirar el paradigma de seguretat existent, el qual reforça els obstacles i les desigualtats en relació a la prestació equitativa i adequada d’atenció, cura i assistència a tot el món.

Llibre
Routledge Handbook of Gender and Security, de Caron Gentry, Laura Shepherd i Laura Sjoberg

Aquest manual, editat per tres reconegudes acadèmiques i teòriques sobre seguretat feminista com són Caron Gentry, Laura Shepherd i Laura Sjoberg, proporciona una visió completa dels estudis de gènere i seguretat en la política global. El volum es basa en l’argument central que el gènere és conceptualment necessari per pensar en qüestions clau sobre seguretat i, alhora, resulta important per considerar noves polítiques amb enfocaments més oberts i inclusius. Les contribucions d’aquest volum analitzen aspectes dels estudis de gènere i seguretat a través de prismes que entrellacen els diversos feminismes, les implicacions polítiques que comporten i les aportacions teòriques a la seguretat més recents.

Més enllà de les aportacions teoritzadores dels articles, el llibre també mostra de quina manera la pràctica política i la teoria funcionen juntes (quan ho fan). L’última secció està dedicada a les institucions que treballen els conceptes de gènere i seguretat arreu del món.

Com tots els manuals de Routledge, tant per l’abast temàtic com pel llistat de contribucions, aquest volum és una valuosa eina de referència per a estudiants d’estudis de seguretat i relacions internacionals en general.

Informe
A Feminist Foreign Policy for the European Union, Centre for Feminist Foreign Policy

L’objectiu d’aquest estudi és posar sobre la taula i iniciar la discussió sobre una política exterior feminista a la Unió Europea. En les seves diverses seccions, les autores Nina Bernarding i Kristina Lunz esbossen les oportunitats que es poden derivar d’adoptar una política d’aquestes característiques i ofereixen un estat de la qüestió de les polítiques exteriors d’arreu del món. Analitzen també les diverses narratives dominants al voltant del gènere, de la igualtat de gènere i de les iniciatives existents destinades a promoure-la dins de l’acció exterior de la UE.

Finalment, l’informe suggereix prioritats i passos concrets destinats a avançar en un enfocament feminista, amb la ferma voluntat de contribuir al canvi de funcionament en les polítiques exteriors. Entre d’altres, es demana la representació obligatòria de les dones en la política exterior i recomana augmentar els recursos financers i humans per fer-ho possible. Fa èmfasi en la necessitat d’abordar i comprendre les experiències de minories ètniques i sexuals i trencar la jerarquia dominada per homes en els àmbits de la política exterior.

Informe
Seguridad feminista: Aportaciones conceptuales y desarrollo actual, ICIP

Aquest informe, publicat per l’ICIP i elaborat per Ana Villellas, Maria Villellas i Pamela Urrutia, investigadores de l’Escola de Cultura de Pau, ofereix una perspectiva sobre els desenvolupaments i les principals contribucions dels estudis feministes de seguretat, atenent de forma particular el context d’Amèrica Llatina.

A partir d’una revisió bibliogràfica, es referencien nombroses aportacions conceptuals i publicacions recents que són especialment rellevants a l’agenda de gènere, pau i seguretat. El document posa de manifest la predominança de les referències anglosaxones a la bibliografia acadèmica sobre seguretat feminista i constata la necessitat de diversificar l’abordatge teòric i pràctic de la seguretat. Per això, les autores defensen la necessària documentació i disseminació de les múltiples experiències pràctiques que es desenvolupen en diversos contextos de violència crònica. Alhora, destaquen la importància d’articular les denúncies sobre violacions de drets humans, els enfocaments de construcció de pau i els plantejaments alternatius a la seguretat hegemònica.

Projecte
Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible

La Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, formada per persones expertes internacionals provinents dels àmbits de la política, l’acadèmia, la diplomàcia, el sector de la seguretat i les organitzacions de la societat civil, es va crear amb el propòsit de debatre i buscar respostes comunes.

A l’Amèrica Llatina, la tendència a militaritzar les polítiques de seguretat pública i a usar estratègies de mà dura pot tenir un relatiu èxit conjuntural i generar rèdits electorals, però aquestes mesures fracassen en atendre les causes subjacents de la inseguretat, la inestabilitat i els desafiaments de la democràcia. La xarxa treballa per modificar els paradigmes, conceptes i polítiques, i passar a un concepte de seguretat més democràtic, incloent i més lligat al desenvolupament.

La Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible neix sota el paraigües de la Fundació Friedrich-Ebert-Stiftung a Colòmbia (FESCOL), que busca promoure l’anàlisi i el debat sobre polítiques públiques, donar suport a processos d’aprenentatge i intercanvi amb experiències internacionals i donar visibilitat i reconeixement als esforços en la construcció de pau.

Cicles de diàlegs
Repensem la seguretat

L’ICIP va organitzar el 2020, en col·laboració amb altres organitzacions, dos cicles de seminaris en línia dedicats a la reflexió al voltant de la noció de seguretat i la seguretat feminista en particular.

D’una banda, el mes de maig passat l’ICIP va proposar el cicle de webinars Repensem la seguretat en temps de COVID-19” amb l’objectiu de reflexionar sobre la noció imperant de seguretat per part dels Estats per fer front a la pandèmia i definir estratègies a curt i llarg termini que apostin per polítiques de seguretat pensades per defensar les persones. El cicle consta de tres sessions, en castellà, disponibles al canal de YouTube de l’ICIP.

D’altra banda, el mes de novembre, l’ICIP va organitzar el cicle “20 anys de l’Agenda de Dones, Pau i Seguretat” per tal de fer balanç del compliment de la resolució de Nacions Unides sobre Dones, Pau i Seguretat, aprovada l’any 2000, i reflexionar sobre els reptes pendents per avançar en aquest àmbit. El cicle consta de tres sessions, en castellà i anglès, disponibles al canal de YouTube de l’ICIP.

Aquesta sèrie de diàlegs va estar coorganitzada amb WILPF España, CEIPAZ i Alianza por la Solidaridad, amb el suport de l’Escola de Cultura de Pau, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Fundación SIP i la Universitat de Màlaga.