Colòmbia en el postconflicte violent

Materials i recursos d’interès recomanats per l’ICIP

Projecte
Rutes del Conflicte

El projecte Rutes del Conflicte és un esforç realitzat pel Centre de Memòria Històrica i Veritat Oberta en el qual, després d’haver realitzat un exercici de recol·lecció d’informació i investigació al llarg de diversos anys, es posa a disposició del públic informació relacionada amb les matances comeses durant el conflicte armat a Colòmbia des de l’any 1982.

Sota la dinàmica actual de l’ús de les TIC i l’objectiu d’integrar processos d’innovació en el lliurament de la informació al servei del ciutadà, l’aplicació està disponible en versió web i dispositius mòbils, els quals inclouen opcions de geo-referenciació i una línia temporal amb informació detallada sobre les massacres. Això permet, de manera fàcil, la navegació i la recerca específica dels episodis de violència comesos per actors legals i il·legals a Colòmbia.

D’acord amb les xifres ofertes pel projecte es pot evidenciar el creixement exponencial de les matances entre els anys 1994 i 2001, dates que coincideixen amb el procés d’expansió de grups d’autodefensa i paramilitars en zones geogràfiques com Antioquia, Còrdova, Santander i Valle del Cauca.

L’accés a aquesta base d’informació és molt important, ja que permet analitzar històricament les dinàmiques regionals del conflicte. Així, permet donar un espai de reflexió a les noves generacions que permeti influir en la construcció d’escenaris de construcció de pau i postconflicte.

Documental
No hubo tiempo para la tristeza

El documental “No hubo tiempo para la tristeza” està emmarcat en l’informe realitzat pel Centre de Memòria Històrica, el qual respon al títol “Basta ya Colombia. Memorias de Guerra y dignidad”

En l’aposta cinematogràfica es visualitza el context del conflicte armat a Colòmbia, on actors de tot tipus exerceixen des de fa dècades la violència. El recurs audiovisual permet donar visibilitat a aquesta Colòmbia que està allunyada dels centres urbans on s’expliquen històries de vida sobre com la violència es va apoderar del dia a dia de les comunitats.

Els relats recol·lectats a les comunitats de la Chorrera, Bojayá, les vores del riu Carare, Valle Encantado i Medellín permeten no només recrear aquests episodis de terror, sinó que també construeixen grans històries de vida i resistència ciutadana contra els grups armats il·legals generant un sentiment d’esperança, en un país on el conflicte armat ha causat dos-cents vint mil morts i cinc milions set-cents trenta mil desplaçats.

Comptar amb aquest tipus d’iniciatives audiovisuals és una necessitat del poble colombià que permet dimensionar la cruel realitat de l’enfrontament armat i entendre les causes estructurals del conflicte intern colombià, entre les quals els investigadors del Centre de Memòria Històrica en destaquen l’accés i concentració de la terra, el model desigual i excloent de desenvolupament agrari i un accés restringit a la participació política.

Sense cap dubte, és una aportació important que permet analitzar el context colombià i, encara més, és un missatge a la comunitat nacional i internacional perquè no esborri de la memòria les víctimes del conflicte armat intern a l’estat colombià.

Document
Left in the Cold? The ELN and Colombia’s peace talks

L’informe 51 de l’Organització No Governamental International Crisis Group s’emmarca en els acostaments oficials que s’han mantingut entre el govern nacional colombià i el grup armat il·legal Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN, per les sigles en castellà).

Dins del document s’estudia en detall els principals esculls provocats pels acostaments entre el grup il·legal i les institucions colombianes. Ressalta de manera principal que les dues parts del conflicte necessiten manifestacions de confiança de l’altra part, on d’una banda hi ha l’Estat Colombià exercint pressió cap a l’ELN perquè no es quedi fora de les negociacions de pau que sí que estan avançant amb les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), i d’altra banda hi ha l’ELN exigint una insinuació clara del govern colombià per poder canviar el curs del conflicte al país.

La importància de l’informe rau en la necessitat de les dues parts d’involucrar-se activament en una sortida negociada al conflicte a causa de la conjuntura actual de les negociacions que es duen a terme a l’Havana. En primera instància, per al govern nacional, avançar un procés de pau sense comptar amb el segon actor armat il·legal més important del país és un risc eventual davant una possible desmobilització dels combatents de les FARC, els quals, com afirma el grup d’investigadors de l’International Crisis Group, podrien recaure a les files de l’ELN i enfortir la presència militar d’aquest grup. En segona instància, desconèixer la igualtat de condicions davant les FARC com a actor armat il·legal deixaria de banda un actor essencial en el conflicte, el qual ha acumulat capital social i polític en regions estratègiques, de cara a un possible postconflicte.

Com a apunt final, el grup d’investigadors aporta algunes recomanacions per refrescar els acostaments entre el govern central colombià i l’Exèrcit d’Alliberament Nacional.

Llibre
“Súper poderosos, los protagonistas del 2014”

Súper poderosos, los protagonistas del 2014 és un projecte avançat per la La Silla Vacía, un mitjà de comunicació digital que ha destacat a Colòmbia per investigar en detall els personatges que tenen més incidència en la presa de decisions a nivell polític a l’estat colombià.

Aquest lliurament de la Silla Vacía té en compte la importància d’aquests actors a l’hora d’incidir en la construcció del país i s’encarrega de realitzar un perfil a vint personatges que, possiblement, marquin el rumb de Colòmbia l’any 2014. Si bé la gran majoria d’aquests personatges compta amb trajectòries associades a la recerca del poder polític colombià, es perceben actors que han sorgit de moure’s per la història del conflicte colombià, els quals, sense cap dubte, podrien arribar a influir en el procés pau que es manté a l’Havana, Cuba.

El que fa que aquest projecte sigui interessant és poder identificar les diferents postures que representen cada una d’aquestes personalitats, ja que en molts casos representen voreres oposades i realitats diferents, la qual cosa, en una democràcia, és summament valuós si es generen garanties reals perquè cada un dels actors pugui representar les seves posicions.

Si bé en la configuració del poder polític de qualsevol país hi ha una multiplicitat d’actors que no només es remeten al terreny polític, donar un primer pas per poder apreciar el complex procés de presa de decisions, on principalment intervenen actors econòmics, socials, polítics, etc., en un món cada cop més globalitzat i interdependent, és molt important.

© Generalitat de Catalunya