Drones: amenaça o avenç?

FEBRER 2014 - Núm. 19

Crèdits

President de l’ICIP: Rafael Grasa  Directora de l’ICIP: Tica Font

Coordinadors del número: Pablo Aguiar & Eugènia Riera

Coordinadora de la revista electrònica: Eugènia Riera

Han participat en aquest número:

Pablo Aguiar, Xavier Alcalde, Wali Aslam, Ana Barrero, Maya Brehm, Merel Ekelhof, Rafael Grasa, Elena Grau, Emyr Gruffydd, Christof Heyns, Marta López, Guifré Miquel, Eugènia Riera, Jaume Saura, Martí Segura, Noel Sharkey, Miriam Struyk, Léonie van Tongeren, Pere Vilanova

Fotografia portada: Official U.S. Navy flickr Page. Modificada. Link a la llicència.

Subscriu-te a la revista

Accepto la declaració de protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.