EDITORIAL

 • El Tractat de Comerç d'Armes, un nou instrument de limitació d'armaments (arms control)

  Rafael Grasa

  Per segon cop, la revista s’ocupa monogràficament del Tractat de Comerç d’Armes (TCA), aprovat per Nacions Unides l’abril de 2013. Això mostra la importància que pot tenir. Una importància que és en primer lloc, simbòlica, però també,  potencialment reguladora de conductes dels estats i indirectament dels actors privats, segons quins siguin els resultats reals un cop el tractat entri en vigor cap al 2015 o 2016. Hem volgut prestar atenció a les diverses reaccions, a vegades enfrontades, que ha generat entre activistes, experts i acadèmics, i també entre estats i empreses, que van des de la plena complaença fins el pessimisme total i a priori amb tota una gamma d’opinions intermèdies. El cert es que el TCA ha generat expectatives i polèmica des del principi, des de la complicada i llarga etapa de gestació del mandat de Nacions Unides per a la negociació, fins a les negociacions concretes a partir del mandat finalment  adoptat, amb la decepció del mes de juliol de 2012. Llegir més

EN PROFUNDITAT

ENTREVISTA

 • Jordi Armadans

  Jordi Armadans, director de FundiPau

  Javier Alcalde

  Jordi Armadans, politòleg i periodista, és el director de FundiPau. Com a membre de la coalició Armes sota Control, ha seguit les negociacions del TCA des de Nova York. Llegir més

RECOMANEM