Assessoria jurídica

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, té un màster en Filosofia amb especialitat en Lògica, Història i Filosofia de la Ciència per la UNED. Ha treballat com a tècnic superior en diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.

Actualment és assessor jurídic a l’Institut Català Internacional per la Pau. Ha publicat el seu treball de fi de màster a Ápeiron Ediciones: El fin del Homo Sapiens: la naturaleza y el transhumanismo (2017).