Àrea economicofinancera

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB). Treballa a l’ICIP des de l’inici de l’activitat el 2009, duent a terme la gestió econòmica i pressupostària de les actuacions.

Amb anterioritat va treballar a la Generalitat dins de l’àmbit de la recuperació de la memòria històrica, gestionant el pressupost del Programa per a la creació del Memorial Democràtic i posteriorment de la Direcció General de Memòria Democràtica.