Què fem

L’ICIP promou i divulga la cultura de pau a través d’esdeveniments públics, com són l’organització de seminaris i jornades, la concessió d’ajuts a la investigació, la convocatòria de premis i concursos o la producció d’exposicions o materials audiovisuals. 

Seminaris i jornades

L’ICIP organitza periòdicament actes públics per afavorir l’intercanvi d’experiències i la transferència de coneixement.

 

Premis i concursos

El guardó reconeix persones, entitats o institucions que han treballat i han contribuït de manera destacada i dilatada en el foment i la construcció de la pau.  

Per a treballs d’alumnes de secundària que promoguin l’anàlisi en el camp de la construcció de la cultura de pau i la noviolència.

Certamen adreçat a joves d’entre 12 i 25 anys amb l’objectiu de donar visibilitat al compromís i la creativitat en l’àmbit de la cultura de pau. 

Càpsules de Pau

“Què és per a tu la Pau?” Persones d’arreu del món responen aquesta pregunta posant-la en relació amb l’experiència viscuda en països en conflicte o amb el seu compromís contra la guerra i per construir la pau.

Ciutats Defensores dels Drets Humans

Des de l’any 2013 l’ICIP forma part de les institucions públiques i organitzacions que donen vida i suport al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, en el qual participen diferents municipis catalans.

Última actualització: 19/03/2024