Diàleg social i polític

Els conflictes formen part de la naturalesa humana. Quan es gestionen de forma constructiva contribueixen al progrés social. Si no són reconeguts i tractats a temps poden afectar la convivència social i, en casos extrems, escalar cap a un escenari de violència. Quan un sector de la població nega la legitimitat i propugna l’eliminació del pensament democràtic divergent, la polarització es torna tòxica: una dinàmica destructiva que afecta també a les democràcies consolidades.

Aquesta línia de treball ofereix eines d’anàlisi, gestió i transformació de conflictes, amb un èmfasi especial en el cas de Catalunya. La principal eina per prevenir o reconduir conflictes és el diàleg. El diàleg polític a nivell institucional, i també el diàleg social, en totes les esferes de la societat.

No sempre hi ha les condicions necessàries per a un diàleg, però sempre podem contribuir a propiciar-les. Apostar pel diàleg requereix allò que hem anomenat “elements per a la CURA”:

  • Curiositat per entendre les raons de qui pensa de manera diferent.
  • Respecte a totes les persones, independentment de les seves posicions.
  • Autocrítica, perquè ningú no té la veritat absoluta.

Publicacions relacionades

Enquesta ICIP 2020: "Convivència i polarització a Catalunya"

Resum i anàlisis dels principals resultats de la primera enquesta que s’ha fet a Catalunya sobre polarització emocional. A més recull la percepció de la convivència a Catalunya.

Polarització. Una mirada a la dinàmica del pensament "nosaltres contra ells"

Es tracta del primer llibre que ens ofereix una manera d’afrontar la polarització i una autèntica caixa d’eines per despolaritzar. Un àmbit de coneixement sobre el qual, sense dubte, hem d’aprofundir.

Enquesta sobre polarització i convivència a Catalunya 2020

Anàlisis en profunditat de totes les dades resultants de l’enquesta “Convivència i Polarització a Catalunya 2020” a càrrec de la Berta Barbet.

Diàleg en societats polaritzades

Monogràfic de la 'Revista per la Pau' on hi trobareu una descripció de les dinàmiques i els perills de la polarització, amb anàlisis, entre d’altres, de la Jennifer McCoy, la Christine Bell, l’Avila Kilmurray, el Iñigo Retolaza i el Kristian Herbolzheimer.

Activitats i notícies relacionades