Alternatives de seguretat

La concepció clàssica de seguretat ha considerat la sobirania nacional, la integritat territorial i l’ordre públic com a principals béns a protegir enfront les amenaces externes i internes. Sota aquest paradigma, l’Estat fa una anàlisi dels riscos i persegueix la seva pròpia seguretat a través de l’increment del seu domini polític, policial i militar. Les polítiques públiques més destacades de seguretat parteixen d’aquesta noció i es basen majoritàriament en marcs reactius i punitius de control social i d’actuació armada. Aquestes estratègies resulten ineficients perquè no atenen les causes dels conflictes ni apunten a la seva transformació. Paradoxalment, reforcen la cultura de la violència que pretenen reduir.  

L’objectiu de la línia de treball “Alternatives de seguretat” és promoure discursos i pràctiques alternatives a la noció tradicional de seguretat, especialment des dels fonaments de la cultura de pau i del feminisme. 

Projectes en curs

Grup de treball sobre seguretat pública a Catalunya

Des de l’any 2021 l’ICIP impulsa i coordina un grup de treball sobre seguretat a les polítiques públiques de Catalunya. Aquest grup neix amb la voluntat de facilitar un intercanvi d’experiències i una anàlisi inclusiva, amb actors socials i institucionals.

La seva tasca actual és crear espais de reflexió compartida amb cossos policials i altres actors de seguretat estratègics a Catalunya. A través de trobades i tallers s’analitza la pertinència i la viabilitat d’una revisió del model policial i de seguretat, basada en la cultura de pau, els drets humans i la gestió alternativa i transformació de conflictes.

  • Coordinació: Sandra Martínez
  • Membres (Espai Matriu): Noemí Ayguasenosa, consultora i formadora; Nora Miralles, investigadora.
Taller “Eines per a la gestió de la seguretat humana” amb cossos policials (Manresa, 2021)

Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 

L’ICIP ha participat, a petició del Parlament de Catalunya, en la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial de la cambra catalana, que té per objectiu debatre políticament i de manera pública el model d’ordre públic actual i afrontar els nous reptes en matèria de seguretat i d’exigència de transparència.

Per tal d’analitzar diversos models policials, amb comparatives internacionals, i revisar les funcions i organització que ha de tenir una policia democràtica del segle XXI, la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial ha comptat amb la compareixença d’una cinquantena d’especialistes de Catalunya i de l’àmbit internacional, i també amb la documentació, per escrit, de diferents institucions que aborden la seguretat des de diferents perspectives, entre les quals l’ICIP.

Podeu consultar les recomanacions de l’ICIP en aquest enllaç

Xarxa Llatinoamèrica de Dones, Pau i Seguretat 

Aquesta xarxa està formada per organitzacions de Colòmbia, Mèxic, Hondures, les diàspores llatinoamericanes i l’àmbit internacional que treballen per la construcció de pau i la defensa dels drets humans. Entre les entitats impulsores hi ha el mateix ICIP, SerapazJassCiaseCinep i Mujer Diáspora.

Des del començament, l’objectiu de la xarxa ha estat desenvolupar i contribuir conjuntament a la transformació de perspectives i accions sobre la seguretat, la pau i el diàleg des d’una perspectiva feminista.

Amb aquest objectiu i des de la seva creació, la RLMPS ha organitzat diversos tallers i activitats a Mèxic, Colòmbia i Catalunya. També s’han organitzat dues trobades anuals a Villa de Leyva, Colòmbia, i a la Ciutat de Mèxic. Podeu trobar més informació de la xarxa en aquest enllaç

Trobada internacional de treball estratègic (Villa de Leyva, Colòmbia, 2021)
Última actualització: 10/06/2024