Alternatives de seguretat

La concepció clàssica de seguretat ha considerat la sobirania nacional, la integritat territorial i l’ordre públic com a principals béns a protegir enfront les amenaces externes i internes. Sota aquest paradigma, l’Estat fa una anàlisi dels riscos i persegueix la seva pròpia seguretat a través de l’increment del seu domini polític, policial i militar. Les polítiques públiques més destacades de seguretat parteixen d’aquesta noció i es basen majoritàriament en marcs reactius i punitius de control social i d’actuació armada. Aquestes estratègies resulten ineficients perquè no atenen les causes dels conflictes ni apunten a la seva transformació. Paradoxalment, reforcen la cultura de la violència que pretenen reduir.  

L’objectiu de la línia de treball “Alternatives de seguretat” és promoure discursos i pràctiques alternatives a la noció tradicional de seguretat, especialment des dels fonaments de la cultura de pau i del feminisme. 

Projectes en curs

Grup de treball sobre seguretat pública a Catalunya

Des de l’any 2021 l’ICIP impulsa i coordina un grup de treball sobre seguretat a les polítiques públiques de Catalunya. Aquest grup neix amb la voluntat de facilitar un intercanvi d’experiències i una anàlisi inclusiva, amb actors socials i institucionals.

La seva tasca actual és crear espais de reflexió compartida amb cossos policials i altres actors de seguretat estratègics a Catalunya. A través de trobades i tallers s’analitza la pertinència i la viabilitat d’una revisió del model policial i de seguretat, basada en la cultura de pau, els drets humans i la gestió alternativa i transformació de conflictes.

  • Coordinació: Sandra Martínez
  • Membres (Espai Matriu): Noemí Ayguasenosa, consultora i formadora; Nora Miralles, investigadora.
Taller “Eines per a la gestió de la seguretat humana” amb cossos policials (Manresa, 2021)

Projecte “Dones, pau, seguretat i diàleg a l’Amèrica Llatina”

L’ICIP es va unir al 2020 amb organitzacions de Colòmbia i Mèxic per desenvolupar conjuntament el projecte “Perspectives i alternatives de les dones sobre els desafiaments de la seguretat a l’Amèrica Llatina”.

L’objectiu d’aquesta aliança estratègica és contribuir a la construcció de pau d’Amèrica Llatina, el Carib i les seves diàspores, des d’una perspectiva feminista i mitjançant la generació de coneixement, innovació i l’acció col·lectiva crítica sobre la seguretat i el diàleg. Les activitats principals es dirigeixen a la creació d’espais de reflexió i aprenentatge amb dones lideresses locals i al desenvolupament d’una Escola Feminista. La iniciativa també treballa en la creació d’una Xarxa llatinoamericana de Dones, Pau i Seguretat.

Trobada internacional de treball estratègic (Villa de Leyva, Colòmbia, 2021)