Qui som

L’Institut Català Internacional per la Pau és una institució pública, i independent, creada pel Parlament de Catalunya, l’any 2007, amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món.

L’ICIP és un organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia. S’adreça i presta serveis a les administracions públiques, al món acadèmic i a la societat civil, i ret comptes al Parlament, al Govern i al conjunt de la ciutadania.

Última actualització: 25/01/2024