Publicacions

L’ICIP disposa de cinc col·leccions de llibres, coeditades amb diferents editorials, la revista Per la Pau i diverses publicacions de recerca amb l’objectiu de difondre la cultura de pau entre la ciutadania i entre el públic acadèmic.

Revista Per la Pau

La revista Per la Pau/Peace in Progress té la vocació de ser una eina per aportar anàlisi, oferir reflexions, crear opinió i difondre idees, particularment fomentades a l’entorn de l’ICIP i per centres semblants. A part de generar debat, també vol tenir incidència en el terreny de les idees i de l’acció, d’abast nacional, estatal i internacional.

Col·leccions de llibres

Clàssics de la pau i de la noviolència

Aquesta col·lecció té la voluntat d'oferir i mostrar el coneixement i l'obra de persones i idees referents en el camp de la pau i la noviolència.

Eines de pau, seguretat i justícia

Aquesta col·lecció vol ser un suport útil per a les persones que, amb diferents graus d'implicació, se senten compromeses amb el treball per la pau.

Paz y seguridad

Dirigida a experts, professionals, practicants i acadèmics de l’àmbit de la pau, la seguretat i la resolució o transformació de conflictes, amb especial interès pels qui treballen a l'Amèrica Llatina.

Noviolència i lluita per la pau

Aquesta col·lecció posa a disposició del públic instruments de reflexió i d'acció que mostrin que la noviolència és desitjable, viable i eficaç.

ICIP Research

Recull dels resultats d'activitats de recerca sobre con­flictes armats, seguretat humana, resolució i transformació de con­flictes, dret internacional i construcció de pau.

Publicacions de recerca

La col·lecció Informes ICIP recull recerques ja concloses o estudis encarregats per la pròpia institució sobre les temàtiques de les diferents àrees de treball.

La col·lecció Documents ICIP recull la relatoria de seminaris i jornades públiques organitzades per la institució en el marc de les diferents àrees de treball.

La sèrie Policy Papers té com a objectiu proporcionar un fòrum per a l’anàlisi de qüestions cabdals relacionades amb les polítiques públiques en el camp de la pau i de la seguretat. 

En aquest apartat s’inclouen els resultats de recerca i altres publicacions rellevants del ICIP, així com la col·lecció Working Papers, un fòrum obert sobre temes relacionats amb la pau. 

Última actualització: 25/06/2024