Àrees de treball

L’actuació de l’ICIP s’estructura en quatre àrees de treball, centrades en temàtiques en què la institució vol aportar un valor afegit i contribuir a la innovació teòrica i pràctica en la construcció de pau. Les àrees tenen components d’anàlisi i de recerca, de sensibilització i dinamització, i d’aliances amb actors socials, acadèmics i institucionals.

Memòria, convivència i reconciliació

Violència fora dels contextos bèl·lics

Diàleg social i polític

Alternatives de seguretat

Última actualització: 14/05/2024