ICIP Working Papers

L’ICIP vol crear un fòrum obert sobre temes relacionats amb la pau, els conflictes i la seguretat. L’objectiu és obrir el debat i la discussió sobre els problemes actuals, tant teòrics com relacionats amb la recerca, el manteniment de la pau i la resolució de conflictes. Amb aquesta col·lecció volem proporcionar textos accessibles, valuosos i revisats per experts.

Última actualització: 19/03/2024