Diàleg social i polític

Els conflictes formen part de la naturalesa humana. Quan es gestionen de forma constructiva contribueixen al progrés social. Si no són reconeguts i tractats a temps poden afectar la convivència social i, en casos extrems, escalar cap a un escenari de violència. Quan un sector de la població nega la legitimitat i propugna l’eliminació del pensament democràtic divergent, la polarització es torna tòxica: una dinàmica destructiva que afecta també a les democràcies consolidades.

Aquesta línia de treball ofereix eines d’anàlisi, gestió i transformació de conflictes, amb un èmfasi especial en el cas de Catalunya. La principal eina per prevenir o reconduir conflictes és el diàleg. El diàleg polític a nivell institucional, i també el diàleg social, en totes les esferes de la societat.

No sempre hi ha les condicions necessàries per a un diàleg, però sempre podem contribuir a propiciar-les. Apostar pel diàleg requereix allò que hem anomenat “elements per a la CURA”:

  • Curiositat per entendre les raons de qui pensa de manera diferent.
  • Respecte a totes les persones, independentment de les seves posicions.
  • Autocrítica, perquè ningú no té la veritat absoluta.

Activitats i notícies relacionades