Diàleg social i polític

Els conflictes formen part de la naturalesa humana. Quan es gestionen de forma constructiva contribueixen al progrés social. Si no són reconeguts i tractats a temps poden afectar la convivència social i, en casos extrems, escalar cap a un escenari de violència. Quan un sector de la població nega la legitimitat i propugna l’eliminació del pensament democràtic divergent, la polarització es torna tòxica: una dinàmica destructiva que afecta també a les democràcies consolidades.

Aquesta línia de treball ofereix eines d’anàlisi, gestió i transformació de conflictes, amb un èmfasi especial en el cas de Catalunya. La principal eina per prevenir o reconduir conflictes és el diàleg. El diàleg polític a nivell institucional, i també el diàleg social, en totes les esferes de la societat.

No sempre hi ha les condicions necessàries per a un diàleg, però sempre podem contribuir a propiciar-les. Apostar pel diàleg requereix allò que hem anomenat “elements per a la CURA”:

  • Curiositat per entendre les raons de qui pensa de manera diferent.
  • Respecte a totes les persones, independentment de les seves posicions.
  • Autocrítica, perquè ningú no té la veritat absoluta.

Publicacions relacionades

Enquesta ICIP 2020: "Convivència i polarització a Catalunya"

Aquesta enquesta es va fer amb l’objectiu d’avaluar la percepció de la convivència a Catalunya i les dinàmiques de polarització, accentuades amb el conflicte territorial actual.

Polarització. Una mirada a la dinàmica del pensament "nosaltres contra ells"

El llibre ens ofereix una àmplia visió sobre les possibilitats i limitacions de l’ús del diàleg, i quatre punts de referència necessaris per combatre la polarització.

Enquesta sobre polarització i convivència a Catalunya 2020

Es tracta de la primera enquesta que es va fer a Catalunya que analitza la polarització emocional de la ciutadania.

Diàleg en societats polaritzades

Aquest número de la 'Revista per la Pau' es va publicar el juny del 2019. Hi trobareu una descripció de les dinàmiques i els perills de la polarització, de la investigadora Jennifer McCoy.

Activitats i notícies relacionades