Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals a l’ICIP i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

La seva adreça de contacte és: protecciodades.exteriors@gencat.cat

Última actualització: 23/07/2021