El proper dimecres 21 de febrer tindrà lloc la presentació de l’Informe ICIP Tractament de la seguretat a les universitats públiques. Estudi exploratori sobre l’anàlisi teòrica i pràctica de la seguretat als estudis de grau universitari i màsters de Catalunya. El document, realitzat per un grup d’investigadors i investigadores de diferents universitats, analitza els plans docents de grau i màster que actualment inclouen el desplegament de la seguretat a les assignatures i pràctiques professionals.

La recerca conclou que hi ha un ampli marge d’oportunitat per fomentar estructuralment una noció de seguretat més pràctica i menys abstracta, i més àmplia alhora que inclusiva. L’àmbit de la seguretat es troba en constant evolució i, malgrat els evidents esforços del personal docent que incorpora diferents visions i pràctiques en les assignatures, el desenvolupament dels plans d’estudi resulta limitat i poc adaptatiu.

L’informe neix des del compromís per teixir aliances entre ciutadania, administració i acadèmia, i amb la creença que les universitats tenen un paper clau en la formació de futurs professionals que, de manera més directa o indirecta, treballaran en l’àmbit de la seguretat. Amb la voluntat de seguint promovent una reflexió col·lectiva, l’informe es presentarà en un acte aquest mes de febrer en el qual participaran dos dels autors: Cristina Güerri i Albert Pedrosa.

Les persones interessades en assistir a la presentació cal que emplenin el següent formulari:

Presentació de l'informe "El tractament de la seguretat a les universitats catalanes"

"Requerit" indica els camps obligatoris

ConsentimentRequerit

Compartir