Fòrum Català per la Pau

Què és el Fòrum Català per la Pau?

El Fòrum Català per la Pau és un procés participatiu de reflexió i debat que tindrà dos anys de durada (2024-2025) i que, amb el lema “Menys violències, més justícia global”, vol donar resposta a les preguntes següents:

  • Com entenem una Catalunya en pau?
  • Com contribuïm des de Catalunya a la pau al món?

El Fòrum és un procés obert al qual es poden vincular totes les organitzacions i institucions compromeses amb els valors de la cultura de pau i la justícia global.

Antecedents

Catalunya té una llarga tradició de foment de la pau, a casa nostra i a nivell internacional. Fruit d’aquesta tradició, i de l’empenta i reivindicació social, l’any 2003 el Parlament va aprovar la Llei de Foment de la Pau, una norma innovadora que compromet les institucions catalanes a treballar per la pau, tant en països en conflicte com a Catalunya.

A partir de la Llei de Foment de la Pau es va crear el Consell Català de Foment de la Pau i l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau). En paral·lel, diversos municipis i ens locals de Catalunya han impulsat iniciatives de foment de la pau, i les organitzacions de la societat civil han sabut promoure una consciència ciutadana i un compromís amb el foment de la pau, amb campanyes i mobilitzacions socials.

Podem afirmar, doncs, que a Catalunya hi ha un ric ecosistema social, institucional, acadèmic i cultural compromès amb els valors i la cultura de la pau. Amb tot, els darrers anys les dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals han canviat significativament, i s’han generat nous reptes de convivència, drets humans, igualtat i democràcia arreu del món, i també a casa nostra.

En aquest context, el Consell Català de Foment de la Pau impulsa el Fòrum Català per la Pau, un procés participatiu d’anàlisi i reflexió per reforçar la política pública de pau catalana, així com les agendes i les capacitats d’incidència social i política de les organitzacions socials. 

Objectiu

El Fòrum Català per la Pau té un doble objectiu:

  • Elaborar un pla de país de pau
  • Enfortir el moviment per la pau a Catalunya

Per elaborar el pla de país de pau, el Fòrum Català per la Pau ha creat tres canals de participació ciutadana:

  1. Sessions deliberatives
  2. Sessions autogestionades
  3. Participació online

Per enfortir el moviment per la pau de Catalunya, el Fòrum Català per la Pau donarà protagonisme a les entitats de pau catalanes, agrupades principalment en laFede.cat, la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme i la Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya.

Totes les entitats o institucions de Catalunya compromeses amb els valors de la cultura de pau descrits en la Llei de foment de la pau poden sumar-se al Fòrum Català per la Pau i organitzar o promoure activitats al llarg dels anys 2024 i 2025.

Última actualització: 14/05/2024