ICIP Research

La col·lecció ICIP Research recull els resultats d’activitats de recerca sobre diversos temes com, per exemple, con­flictes armats, seguretat humana, resolució i transformació de con­flictes, relacions internacionals, dret internacional i construcció de pau. Tots ells, però, amb un evident eix vertebrador: la recerca per la pau i la noviolència.

Els objectius de la col·lecció són difondre i oferir textos que poden ajudar a la reflexió i la formació. La col·lecció està especialment adreçada a l’àmbit acadèmic i a les persones que treballen temes de pau. Els textos es publiquen en qualsevol de les llengües de la col·lecció: català, anglès, castellà o francès.

Última actualització: 02/03/2022