La Xarxa Llatinoamèrica de Dones, Pau i Seguretat (RLMPS), un projecte del qual l’ICIP forma part des del 2020, compta a partir d’ara amb la seva pàgina web.

Aquesta xarxa està formada per organitzacions de Colòmbia, Mèxic, Hondures, les diàspores llatinoamericanes i l’àmbit internacional que treballen per la construcció de pau i la defensa dels drets humans. Entre les entitats impulsores hi ha el mateix ICIP, Serapaz, Jass, Ciase, Cinep i Mujer Diáspora.

Des del començament, l’objectiu de la xarxa ha estat desenvolupar i contribuir conjuntament a la transformació de perspectives i accions sobre la seguretat, la pau i el diàleg des d’una perspectiva feminista.

Amb aquest objectiu i des de la seva creació, la RLMPS ha organitzat diversos tallers i activitats a Mèxic, Colòmbia i Catalunya. També s’han organitzat dues trobades anuals a Villa de Leyva, Colòmbia, i a la Ciutat de Mèxic. En una d’aquestes trobades va sorgir la necessitat de crear un espai web on es poguessin compartir els diferents materials i reflexions que s’han creat des del naixement de la xarxa, que es va produir en plena pandèmia.

Trobada de la Xarxa Llatinoamericana Dona, Pau i Seguretat a la Ciutat de Mèxic el 2022.

Després de mesos de treball i de valorar les diferents necessitats de les organitzacions que en formen part, finalment la RLMP ha estrenat un espai públic propi on s’expliquen tots els detalls sobre l’aliança. El web també compta amb una àmplia secció on s’expliquen totes les accions dutes a terme per la xarxa. A més, també s’ha creat una secció que recull articles, vídeos i podcasts propis o creats per algun dels membres, a més d’una secció d’actualitat amb les últimes activitats i notícies rellevants que afecten l’agenda Dones, Pau i Seguretat.

Entre els vídeos que es poden consultar al web hi ha els materials de l’anomenada “Escola Feminista”, un espai de formació i intercanvi impulsat per la xarxa que permet compartir amb les diverses persones participants, expertícies i experiències sobre temes clau en relació amb la seguretat, la pau, i el diàleg des d’un enfocament feminista.

Un cop engegada la xarxa, s’espera que aquesta exerceixi de punt de trobada de les diferents organitzacions i persones que treballen o tenen interès en els temes tractats.

Per a més informació i consultar la nova web, podeu accedir a aquest enllaç.

Compartir