L’ICIP, l’Agència Catalana de la Joventut i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, juntament amb Erol Urbà, Heal Hop i Versembrant, estan preparant una trobada internacional de persones i col·lectius implicats en projectes de cultura de pau i educació transformadora a través de les diferents expressions artístiques del hip-hop.

Aquesta nova trobada porta per nom Artèria Hip-Hop i es celebrarà a Barcelona del 5 al 8 d’octubre del 2023.

La trobada vol generar un espai d’intercanvi d’experiències –locals i internacionals– d’educació transformadora a través d’aquest gènere musical. També vol aportar bones idees per millorar les pràctiques educatives dels participants i del públic i fer comunitat i establir vincles entre professionals del sector. Un altre objectiu és evidenciar la cultura hip-hop com una eina educativa i transformadora vàlida per afrontar els reptes de l’educació i per promoure valors i pràctiques associats a la cultura de pau.

Artèria Hip-hop combinarà activitats internes pensades per a una delegació d’unes 20-30 persones convidades, i activitats obertes pensades per a una audiència especialitzada i per a la joventut en general.

Procés de selecció de participants

Per tal de garantir la diversitat dels participants, els organitzadors han obert un procés de presentació de candidatures per a participar en la trobada. Es busquen dos tipus de perfils:

Grup A. 10-15 persones de l’àmbit internacional i estatal que compleixin les característiques següents:

 • Persones que treballen amb joves duent a terme projectes educatius, de prevenció de violències i/o de promoció de la cultura de la pau a través de les diverses expressions del hip-hop.
 • Persones que entenguin i es puguin expressar en castellà, idioma vehicular de la trobada.
 • Preferentment, persones que participin en projectes col·lectius/cooperatius.
 • Preferentment, persones que treballin a Amèrica Llatina i el Carib, Nord d’Àfrica i contextos fronterers.
 • Preferentment, persones menors de 35 anys.
 • En la selecció dels i les participants es buscarà paritat de gènere i diversitat d’origen.

Per a aquest grup A, l’organització es farà càrrec de les despeses següents:

 • Vols
 • Allotjament fins a 5 nits
 • Manutenció fins a 5 dies (àpats i refrigeris)
 • Desplaçaments interns

Grup B. Màxim 15 persones de l’àmbit català que compleixin les característiques següents

 • Persones que treballen amb joves duent a terme projectes educatius, de prevenció de violències i/o de promoció de la cultura de la pau a través de les diverses expressions del hip-hop.
 • Persones que entenguin i es puguin expressar en castellà, idioma vehicular de la trobada.
 • Preferentment, persones que participin en projectes col·lectius/cooperatius.
 • En la selecció dels i les participants es buscarà paritat de gènere i diversitat cultural
 • Preferentment, persones menors de 35 anys.

Per a aquest grup B, l’organització es farà càrrec de les despeses següents:

 • Àpats i refrigeris oferts durant les activitats
 • Desplaçaments interns
 • Allotjament fins a 3 nits per a les persones que no resideixen a Barcelona i necessitin pernoctar-hi durant la trobada.

Les persones que estiguin interessades en sol·licitar la participació a Artèria Hip-hop han d’omplir el formulari que trobaran en aquest enllaç. La data límit per a presentar candidatures és el dia 14 de juny de 2023. 

Compartir