Policy Papers

 

La sèrie de Policy Papers de l’ICIP té com objectiu proporcionar un fòrum per a l’anàlisi de qüestions cabdals relacionades amb les polítiques públiques en el camp de la pau i de la seguretat. La sèrie està dissenyada per a identificar qüestions clau de les polítiques públiques i d’incidència política, per a explorar les implicacions per al disseny i la gestió d’aquestes polítiques, així com per a recomanar millores i servir d’incentiu per a l’acció.

 

Última actualització: 19/02/2021