A causa de la crisi sanitària de la COVID19, i de les mesures decretades per combatre-la, la Junta de Govern de l’ICIP ha aprovat prorrogar els terminis d’execució i de justificació de tres convocatòries de subvencions, els quals finalitzaven aquest any 2020. La decisió respon a l’objectiu de garantir la viabilitat dels projectes subvencionats ja que, com a conseqüència de la pandèmia, les activitats dels grups o entitats beneficiaris dels ajuts s’han vist modificades, cancel·lades o bé posposades.

Es tracta de les convocatòries de subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP) corresponents als anys 2018-2019 i 2019-2020, i la convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau corresponent a l’any 2019.

En el cas de la convocatòria R-ICIP 2018-2019, el termini d’execució de la subvenció s’ha prorrogat fins al 25 de setembre de 2020, i la justificació, fins al 25 de novembre de 2020.

En el cas de la convocatòria R-ICIP 2019-2020, el termini d’execució de la subvenció s’ha prorrogat fins al 26 d’abril de 2021, i la justificació, fins al 28 de juny de 2021.

En el cas de la convocatòria a entitats 2019, el termini d’execució de la subvenció s’ha prorrogat fins al 10 de març de 2021, i la justificació, fins al 12 d’abril de 2021.

Compartir