L’ICIP ha publicat les resolucions definitives de les dues convocatòries de subvencions d’aquest any 2023: per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau i per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau R-ICIP.

A partir d’ara, s’obre el termini d’execució dels projectes subvencionats en les dues convocatòries, el qual serà de dotze mesos i finalitzarà el 30 de setembre de 2024. El període de justificació dels projectes subvencionats transcorrerà entre l’1 d’octubre i l’1 de novembre de 2024.

Pel què fa al finançament de les subvencions, en els trenta dies posteriors a la publicació de les resolucions definitives, l’ICIP efectuarà el pagament del 70% en concepte de bestreta. El 30% restant s’abonarà un cop s’hagi efectuat la correcta justificació de la subvenció, abans del 31 de desembre de 2024.

L’ICIP convoca anualment aquestes dues subvencions amb l’objectiu de fomentar la recerca en l’àmbit de la cultura de pau, i permetre la transmissió de coneixement.

Projectes subvencionats

En la convocatòria de subvencions per a projecte d’entitats destinats al foment de la pau, l’ICIP ha subvencionat set projectes per un import total de 79.316,35 euros:

 • Cartografies tèxtils de la diàspora afganesa (Associació Cultura La Quinta Pata)
 • Eines per al diàleg rural (Micel Rural Coop)
 • Fills de la utopia (Associació Cultural Azahara)
 • Educar per la pau des dels drets humans (Fundació Pau Casals)
 • Enfortiment de les dones migrants constructores de pau i seguretat (Associació Mujer Diáspora)
 • Facilitant la participació de la gent gran en el diàleg ecosocial enfront el conflicte climàtic (L’Esberla)
 • El teatre com a vehicle per a una pau positiva i justa i una seguretat comuna (FundiPau)

En la convocatòria de subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau R-ICIP, l’ICIP ha atorgat 78.188 euros per a vuit projectes:

 • Dones i pau a la Casamance (Senegal): de la cultura i la memòria a la mediació (UDL)
 • Xarxes socials i esport com a espais per a la construcció de la identitat de lloc i la reproducció de discursos de gènere i ètnia dominants entre adolescents: una comparació entre Catalunya i Zuid-Holland (UVIC)
 • Co-creació de visites a espais de memòria històrica per part de col·lectius amb experiència d’exili (CETT)
 • Dinàmiques de polarització i despolarització política a Catalunya (UB)
 • Accés a la justícia en el context d’abusos corporatius: la litigació com a estratègia de resistència i d’empoderament a les víctimes (URV)
 • Dissuasió nuclear, educació i canvi transformacional (UOC)
 • Violències a la Mediterrània: Migracions, Seguretat, Drets Humans, Tecnificació i Digitalització del control (UPF)
 • Canvi climàtic i securitització al Sahel. Marcs emergents d’insecuritització des del paradigma de la seguretat ecològica (URL)

Podeu consultar els projectes subvencionats en anteriors edicions a la secció del web dedicada a les Subvencions.

Compartir