Aldo Capitini. El mètode de la noviolència. Institut Català Internacional per la Pau; Pagès, 2010. Col·lecció Noviolència i lluita per la pau, 2.

Aldo Capitini va escriure aquesta guia sobre el mètode de la noviolència l’any 1967, però el llibre no va tenir ni la difusió ni la infl uència que s’hauria merescut entre la generació del 1968. L’obra conté els principis de la noviolència i un compendi de pràctiques i de tècniques descrites i il·lustrades sintèticament, amb referències històriques a experiències concretes realitzades a Itàlia i a la resta del món. El mètode de la noviolència pot ésser de gran rellevància per als problemes polítics i ètics d’avui perquè il·lumina la relació que hauria d’existir entre els mitjans i els objectius en la política i en l’acció social, entre el respecte a la llei i la desobediència civil.

Sobre l’autor

Aldo Capitini (Perugia 1898-1968) és el filòsof i l’activista de la noviolència més important d’Itàlia. La seva concepció activa i positiva de la noviolència articula lliurement el gandhisme amb elements de la cultura occidental. Compromès amb els moviments de base, va promoure la primera marxa per la pau, des de Perugia a Asís, l’any 1961, i va donar vida a revistes com Azione nonviolenta i Il potere di tutti. Entre les seves obres trobem: La realtà di tutti (1948), Religione aperta (1955), Il potere di tutti (1969, pòstum)