Ramin Jahanbegloo. Introducció a la noviolència. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Pagès, 2017. Col·lecció Noviolència i lluita per la pau, 10.

Introducció a la noviolència subratlla els elements que, en les principals tradicions religioses, emfatitzen la pau i la noviolència i revela la centralitat d’aquesta idea en pensadors com Sòcrates, Thoreau i Tolstoi. També introdueix els debats clau actuals analitzant la influent obra de Gene Sharp. L’examen d’aquestes tradicions i filosofies il·lumina la pràctica de figures polítiques del pacifisme, com Martin Luther King, Desmond Tutu, el Dalai Lama o Aung San Suu Kyi, i les tècniques de protestes noviolentes recents, com la del Moviment Verd a l’Iran o la Primavera Àrab.

Combinant la història intel·lectual amb el relat de la pràctica noviolenta, el llibre proporciona una àmplia guia sobre el tema a aquelles persones que volen entendre tant el potencial com els límits de la noviolència en la política.

Introducció a la noviolència s’ha publicat en català a la col·lecció “Noviolència i lluita per la pau” que té el propòsit de posar a disposició de la societat, de l’acadèmia i de les administracions instruments de reflexió i d’acció que mostrin que la noviolència és desitjable, viable i eficaç.

Sobre l’autor

Ramin Jahanbegloo és filòsof, escriptor i dissident iranià. Actualment és professor associat de ciència política a la York University de Canadà, país que li ha concedit la nacionalitat. L’any 2009 va rebre el XXXè Premi per la Pau, de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, per la tasca de promoció del diàleg entre cultures i la defensa de la noviolència.

Ha estat un dels primers pensadors iranians que ha parlat de les fonts filosòfiques de la noviolència i que ha aprofundit en l’ideari de Mahatma Gandhi i Martin Luther King. Entre altres llibres, ha publicat The Gandhian moment (Harvard University Press, 2013). S’ha traduït al català la seva obra L’imperatiu intercultural (Arcadia, 2009).