Les migracions forçades han estat una de les principals conseqüències de cinc dècades de conflicte armat a Colòmbia. Més de 500.000 persones han hagut de fugir del país però aquests fluxos transfronterers, a diferència dels desplaçaments interns, han estat altament invisibilitzats i silenciats. El procés de pau iniciat a partir de la signatura dels Acords de Pau de 2016 ha estat pioner a l’hora d’incloure la veu de les persones refugiades i la població resident a l’exterior. Des d’aquesta visió territorial, la Comissió de la Veritat de Colòmbia treballa, amb el suport de l’ICIP, per recopilar les experiències de la diàspora, i Europa és una de les principals regions en quant a l’arribada de persones exiliades colombianes.

L’informe La diáspora colombiana en Europa y su relación con el conflicto armado en Colombia se centra en el context europeu i en els països amb més percentatge de població colombiana, amb l’objectiu d’oferir una radiografia de la història recent dels fluxes de migració i desplaçament des de Colòmbia cap a Europa, l’assentament de les persones exiliades, els contextos d’acollida, els impactes de l’exili i les formes de participació de la diàspora.

La publicació forma part del treball de la Comissió de la Veritat per documentar, dignificar i socialitzar les experiències de les víctimes del conflicte colombià exiliades a l’exterior. Una tasca que a Europa coordina l’ICIP com a Secretaria Tècnica de la Comissió al continent europeu i que compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

L’autora, Anastasia Bermúdez Torres, és membre del departament d’Antropologia Social de la Universitat de Sevilla.