Xavier Garí. Orígens i evolució del moviment per la pau a Catalunya (1950-1980). Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Pagès, 2018. Col·lecció Noviolència i lluita per la pau, 11.

Aquest llibre, fruit de la tesi doctoral de l’autor, explora els orígens i l’arrelament del moviment per la pau a Catalunya, en el període comprès entre 1950 i 1980. Garí fa una descripció extensa de la branca catalana de Pax Christi Internacional i el col·lectiu barceloní dels Amics de l’Arca, com a pioners del moviment i responsables de la introducció de la doctrina de la pau i la noviolència en una societat governada per una cultura militar i repressiva. També recorre altres iniciatives importants per la consolidació del moviment com l’organització Justícia i Pau, l’Institut Víctor Seix de Polemologia o la campanya per l’Objecció de Consciència.

“El llibre de Xavier Garí de Barbarà és l’aportació més important que s’ha fet fi ns ara per tal d’aprofundir en el coneixement dels orígens del pacifi sme català d’arrel cristiana”. José Luis Gordillo (pròleg).

Sobre l’autor

Xavier Garí de Barbarà (Barcelona, 1974) és doctor en Història Contemporània i professor de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya. És fundador del Centre d’Estudis de la Noviolència de Catalunya i director de l’Escola de Pau i Conflictes de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona. Els seus camps de recerca són la història de la pau, la teoria i estratègia de la noviolència i la gestió de conflictes.