Priscilla B. Hayner. Verdades silenciadas. La justicia transicional y el reto de las Comisiones de la Verdad. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2014.

La profunda investigació de Priscilla Hayner sobre Comissions de la Veritat contribueix de manera decisiva a la nostra comprensió sobre els nous horitzons de protecció dels drets humans. L’ estudi és una excel·lent guia per l’acció per a aquelles societats que decideixen afrontar llegats històrics d’atrocitats massives amb honestedat i valentia.

Priscilla Hayner evita el to instructiu o prescriptiu i en canvi analitza amb rigor els dilemes, les opcions i les concessions que són a vegades necessàries en el camí per afrontar el passat i deixar que ens il·lustri sobre el present i el futur. Aquest llibre és realista sobre les dificultats i els obstacles que presenta la implementació del “dret a la veritat”, però de cap manera justifica ni l’oblit, ni la negació, ni la impunitat. La metodologia és d’anàlisi comparat d’experiències històriques , basat en entrevistes amb els actors principals i la compulsa de documents de gairebé totes les experiències de cerca de la veritat de les darreres tres dècades.

Una obra imprescindible sobre justícia transicional que ja en la seva versió original anglesa, es va convertir fa uns anys en una de les obres amb més autoritat sobre la Veritat com a imperatiu ètic davant de crims contra els drets humans.