Janie L. Leatherman. Violencia sexual y conflictos armados. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2013.

La violència sexual com a arma de guerra ha estat absent durant molt de temps en l’aproximació als conflictes armats, malgrat haver estat incorporada a l’agenda de pau i de la seguretat internacional en els darrers anys.
Janie Leatherman analitza en aquest llibre de quina manera es creen les condicions que propicien la violència sexual en els conflictes armats, quines en són les conseqüències i possibles respostes a la mateixa. L’autora examina com les estructures de l’economia política global estan involucrades en la guerra i en els actes de violència sexual que comporta.

El seu principal argument és que el sistema de dominació patriarcal i la visió compartida de la masculinitat hegemònica fomenten i contribueixen a mantenir aquest tipus de violència. La seva crítica es centra en les empreses globalitzades que obtenen beneficis de països devastats per la guerra i, també així, de les víctimes de la violència sexual. L’obra també proposa estratègies de prevenció i protecció i programes de suport a la rehabilitació de les sobrevivents i les seves comunitats.

Aquest llibre representa una contribució molt destacada a l’anàlisi d’aquesta greu violació dels drets humans, sexuals i reproductius de les dones en els conflictes armats contemporanis.

Sobre l’autora

Janie L. Leatherman és professora de ciència política i estudis internacionals a la Universitat de Fairfield. Les seves àrees de recerca són l’alerta primerenca, la prevenció i la transformació de conflictes i la construcció de pau. Darrerament, les seves investigacions s’han centrat en l’economia política global de la violència sexual en els conflictes armats i les seves dimensions de gènere.