Representació sindical

Nombre d'alliberats sindicals

Cost dels alliberats sindicals

Representant dels treballadors/es

Última actualització: 18/08/2022