Representació sindical

Nombre d'alliberats sindicals

Cost dels alliberats sindicals

Representant dels treballadors/es