Revistes del Moviment de la Pau

La recerca de la memòria història i del pensament i l’acció pacifista a Catalunya constitueix un objectiu de l’ICIP. En aquest sentit, s’ha procedit a la digitalització de revistes editades per entitats i associacions vinculades a aquest moviment. La digitalització permetrà la difusió d’aquests fons poc coneguts i bastant difícils de localitzar atès el seu caràcter especial, sovint allunyat de les cadenes editorials habituals, i la seva dispersió en el territori català.

En una primera fase, s’ha seleccionat un llistat de les revistes més significatives de l’època per tal de localitzar-ne les col·leccions complertes, digitalitzar-les i fer-les de consulta pública.

El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya, que impulsa el projecte de digitalització del patrimoni hemerogràfic català, que rep el nom d’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA): un portal únic d’accés obert a col·leccions preferentment completes de publicacions periòdiques ja tancades que han estat representatives dins de la cultura i la societat catalana siguin d’àmbit local, nacional o internacional.

La pau: diari de la pau (Barcelona, 1991-1992)

Diari sobre pacifisme publicat a Barcelona entre gener de 1991 i gener de 1992, de periodicitat setmanal, amb irregularitats.

L’editorial del número 1 signat per “Periodistes per la Pau” recull com a finalitat “No ens deixem manipular Ja som al carrer. I tenim molt clar perquè. Perquè convé que algú representi aquesta suposada minoria que vol la pau i s’oposa a la guerra. A totes les guerres. I hem de demostrar que som molts, encara que no tinguem els poders polítics i econòmics de la nostra part”.

Última actualització: 17/03/2021