Han passat 20 anys des de l’adopció de la resolució 1325 de les Nacions Unides sobre Dones, Pau i Seguretat. En aquests anys s’ha conformat un moviment internacional de dones que han fet una feina important d’incidència en l’àmbit multilateral, regional i nacional per aconseguir avenços significatius en el reconeixement de les dones com a actors de pau, en la prevenció de les violències i en la seva participació en els processos de negociació per posar fi als conflictes armats. 

Amb tot, la integració de la igualtat de gènere en l’àmbit de la pau i la seguretat internacional enfronta encara desafiaments importants. La falta de voluntat política dels governs, les limitacions que presenta el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, l’escassa dotació financera dels programes i el baix impacte que han tingut algunes mesures en millorar les vides de les dones que viuen en zones en conflictes armats, són alguns d’aquests reptes. No s’ha aconseguit convertir les paraules i discursos en fets concrets que suposin una transformació de les estructures patriarcals que discriminen, exclouen o legitimen les violències contra les dones.

Amb l’objectiu de fer balanç dels avenços aconseguits durant aquests 20 anys i dels obstacles encara presents, l’ICIP ha organitzat el cicle de debats 20 anys de l’Agenda de Dones, Pau i Seguretat amb les següents sessions online:

L’agenda de Gènere, Pau i Seguretat en el XX aniversari. Una agenda transformadora?. Divendres 6 de novembre.

La participació de les dones en el centre de l’Agenda. De víctimes a agents de canvi. Divendres 13 de novembre.

La noció de seguretat. Tensions i oportunitats. Divendres 20 de novembre.

El cicle ha estat coorganitzat per l’ICIP amb WILPF Espanya, CEIPAZ i la Alianza por la Solidaridad, i compta amb la col·laboració de l’Escola Cultura de Pau, la Universitat de Màlaga, la Fundación SIP i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.