Coincidint amb la commemoració dels 25 anys dels Acords de Pau de Dayton que van posar fi a la guerra de Bòsnia (1992-1995), el novembre de 2020, l’ICIP ha organitzat el cicle de diàlegs Els Acords de Dayton; 25 anys després, amb la col·laboració de Clack, el CIDOB, EUROM i el suport de la Generalitat de Catalunya.

El cicle ha constat de tres sessions de debat amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual en aquest país dels Balcans, el grau de compliment dels Acords de Pau, el procés de reconciliació i les iniciatives i estratègies per a fomentar la construcció de pau.

Aquestes han estat les sessions programades:

– Dimecres 11 de novembre, “El llegat de Dayton”: aquesta sessió se centra en què van significar els Acords de Pau de Dayton i quin ha estat el seu desenvolupament posterior fins a l’actualitat, així com l’impacte que la crisi humanitària té actualment a Bòsnia com a país de trànsit. Podeu recuperar la sessió íntegra i un breu resum.

– Dimecres 18 de novembre, “Una reconciliació incompleta”: aquesta sessió reflexiona sobre com s’ha reconstruït el teixit social i s’ha articulat la convivència al llarg d’aquests anys, tot posant l’accent en les víctimes i en el paper de la societat civil. Podeu recuperar la sessió íntegra i un breu resum.

– Dimecres 25 de novembre, “Cooperació i construcció de la pau a Bòsnia”: aquesta sessió, recorda l’esforç solidari del poble de Catalunya amb Bòsnia, tot analitzant les potencialitats i limitacions de la solidaritat internacional i s’explora també quines eines poden seguir contribuint a la construcció de la pau i la reconciliació al país. Podeu recuperar la sessió íntegra i un breu resum.