El seminari internacional “Experiències de reconciliació”, organitzat per l’ICIP i la fundació Konrad Adenauer Stiftung, va tenir per objectiu abordar diferents processos de reconciliació que s’han viscut després d’episodis de conflictes violents. La reconciliació entesa com a un procés global i llarg en el que es posen en joc nombroses qüestions com l’esclariment de la veritat i la justícia o la reparació, i en el qual no només intervenen víctimes i perpetradors, sinó la societat en el seu conjunt.

En el seminari van participar Aitziber Blanco (facilitadora de processos de diàleg al País Basc), Laryssa Chomiak (Centre d’Etudes Maghrébines à Tunis), Daniel Eror (Youth for Peace, Bòsnia i Hercegovina), Brandon Hamber (Ulster University), Yves Kamuronsi (AEGIS, Ruanda), Ulrich Mählert (Fundació Federal per a la Superació de la Dictatura de la RDA), Nishchal N. Pandey (Centre for South Asian Studies, Nepal), Queralt Solé (Universitat de Barcelona) i Raquel Zelaya (Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Guatemala).