El seminari “La seguretat al segle XXI: de l’àmbit global al local” va tenir com a objectiu analitzar i reflexionar sobre els diferents debats que s’estan produint en termes de seguretat des d’un nivell mundial a un nivell local, per així definir quines podrien ser les polítiques públiques que cal impulsar en aquest àmbit.

El seminari va comptar amb la participació dels acadèmics, investigadors i experts Rafael Martínez (UB), Rafael Grasa (UAB), Karlos Pérez de Armiño (UPV-EHU), José Antonio Sanahuja (UCM), Nuria del Viso i Santiago Álvarez (FUHEM Ecosocial), Amadeu Recasens (Ajuntament de Barcelona), i Vicent Martínez Guzmán i Irene Comins (UdJ). 

Vídeos del seminari (sessió per sessió):