Serveis

Els temes en que està especialitzada la biblioteca són: seguretat humana, el desarmament, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i de les tensions socials, l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la convivència, la construcció de la pau i la defensa dels drets humans.

Qui pot ser usuari?

El fons de la biblioteca és de lliure accés per a qualsevol persona interessada en els temes relacionats amb la cultura de pau. 

Què oferim?

Col·leccions

Monografies i obres de referència actualitzades

Guies temàtiques

Fons històric del moviment per la pau a Catalunya

Publicacions ICIP

Serveis

Prèstec de documents

Accés a bases de dades del sector

Prèstec interbibliotecari

Servei d'informació especialitzada

Obtenció de documents

Recursos

Catàleg en línia

Espai de consulta (1 punt de lectura)

WI-FI

1 ordinador amb connexió

Última actualització: 25/08/2022