Serveis

Els temes en que està especialitzada la biblioteca són: seguretat humana, el desarmament, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i de les tensions socials, l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la convivència, la construcció de la pau i la defensa dels drets humans.

Qui pot ser usuari?

El fons de la biblioteca és de lliure accés per a qualsevol persona interessada en els temes de l’àmbit. Els investigadors acreditats d’universitats i centres de recerca disposaran del servei de préstec de certs documents.

Què oferim?

Col·leccions

Monografies i obres de referència actualitzades

Hemeroteca: premsa, revistes i e-revistes

Guies temàtiques

Publicacions ICIP

Fons històric del moviment per la Pau a Catalunya

Mediateca

Serveis

Difusió selectiva de la informació

Prèstec de documents a usuaris investigadors acreditats

Prèstec interbibliotecari

Servei d'informació especialitzada

Accés a bases de dades del sector

Sol·licitud de subscripcions

Obtenció de documents

Recursos

Catàleg en línia

Espai de consulta

20 punts de lectura

1 ordinador amb connexió

Televisor, DVD i vídeo

WI-FI

Reprografia