Doctora en Història

Doctora en història per la Universitat Rovira i Virgili i membre de UNESCOMED – Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània a la Universitat Rovira I Virgili. Durant els darrers deu anys ha col·laborat amb diverses institucions, ONG i altres organitzacions en zones de conflicte i ha treballat en diverses àrees com la migració i els drets humans.

També ha treballat a l’Institut Europeu de la Mediterrània – Programa d’Igualtat de Gènere, ha prestat assistència tècnica a la Fundació Euromediterrània de Dones i imparteix classes al Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment està considerant un canvi de carrera cap a les noves tecnologies i el machine learning.